Technologie

Horyzontalne przewierty sterowane HDD:
• Urządzenia wiertnicze HDD
• Żerdzie wiertnicze HDD
• Narzędzia wiertnicze HDD
• Głowice ciągnące do rur PE i moduły rozpinające się
• Systemy płuczkowe do wiertnic HDD
• Systemy lokalizacji radiowe, kablowe i magnetyczne do wiertnic HDD
• Problematyka przewiertów sterowanych HDD w skałach
• Płuczki wiertnicze HDD,
• Pomiar parametrów płuczek wiertniczych
• Pompy hydrauliczne do transferu błota bentonitowego
• Szambiarki do odbioru błota na placu budowy
• Technologia oczyszczania płuczek dla potrzeb HDD
• Budowa kanalizacji grawitacyjnej metodami HDD

Budowa studni głębinowych i wykonywanie odwiertów geotermalnych pod pompy ciepła:
• Urządzenia wiertnicze wolnostojące, na przyczepach, samochodach i gąsienicach
• Wiercenia w miejscach o ograniczonym dostępie (np. ogródki przy segmentach)
• Metody wiercenia w różnych warunkach geologicznych
• Elementy przewodu wiertniczego
• Mieszalniki płuczek, szambiarki, kuwety
• Zastosowanie młotkow dolnych do wierceń w skałach
• Kuwety i mieszalniki czystych płuczek,
• Mieszalniki uniwersalne i odbiór błota na budowie,
• Separatory zwiercin i systemy recyklingowe
• Płuczki wiertnicze chemiczne i biodegradalne
• Materiały do budowy studni
• Iniekcja przestrzeni pierścieniowej
• Pomiar współczynnika wydajności cieplnej gruntu

Przeciski pod drogami rurami PE i stalowymi:
• Krety
• Młoty
• Przeciski hydrauliczne
• Spręzarki przewoźne

Wymiana sieci wod-kan-gaz metodami bezwykopowymi:
• Kraking hydrauliczny statyczny
• Kraking hydrauliczny linowy
• Kraking wiertniczy dynamiczny pneumatyczny
• Kraking dynamiczny pneumatyczny
• Relining rurą ciągłą

Lokalizacja i inwentaryzacja uzbrojenia terenu:
• Lokalizatory kabli i rur
• Georadary
• Geofony

Budowa kanalizacji i tuneli metodami bezwykopowymi z kontrolą spadku:
• Inne metody

Budowa tuneli w skałach

Przewierty rurami stalowymi:
• Przewierty hydrauliczne poziome niesterowane
• Przewierty hydrauliczne poziome ze sterowaniem
• Inne technologie

Geologia, geotechnika i hydrogeologia:
• Wiertnice serii LM ze ślimakami
• Wiertnice serii VDM
• Badanie stopnia zagęszczenia gruntu metodą SPT
• Sonda geologiczna NNS i rdzeniowanie NNS
• Wiercenia ślimakami przelotowymi (rdzeniowymi)
• Przewiercanie warstw wierzchnich spoistych (zawiertki do skał i zmarzliny, wiertnice otorowe, młotki dolne)
• Narzędzia geologiczne ręczne

Wiercenia związane z badaniami sejsmiczymi:
• Wiertnice małe hydrauliczne z wyciągarkami ręcznymi

Wiercenia pionowe pod ogrodzenia, słupy, maszty:
• Wiertnice małe o napędzie mechanicznym
• Wiertnice małe o napędzie hydraulicznym
• Wiertnice klasy VDM ze ślimakami wielkośrednicowymi do FI 400 mm

Mikropalowanie i wiercenia pod studnie odwodnieniowe:
• mikropalowanie w budynkach i piwnicach
• Pompa iniekcyjna do zatłaczania zaczynu i płuczki cementowej
• Zawiertki do skał i zmarzliny oraz młoty dolne do przewiertów przez warstwę wierzchnią spoistą
• Budowa studni odwodnieniowych małą wiertnicą LM mechaniczną,
• Budowa studni odwodnieniowych wiertnicami LM hydraulicznymi.

Zgrzewanie doczołowe rur PE:
• Zgrzewarki doczołowe MARPOL
• Rejestracja zgrzewów i wydruk różnymi metodami
• Zgrzewarki automatyczne
• Zgrzewarki elektrooporowe

Głowice ciągnące superszczelne do rur PE:
• Technologia wykonania głowic superszczelnych
• Próby szczelności powietrzne

Close Menu