Projekty

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy realizację projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy MARPOL Technologie Bezwykopowe poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu wiertniczego i nowoczesnych odwiertów geotermalnych w celu upowszechnienia stosowania energii odnawialnej”

Nr priorytetu: 01.00.00 – Priorytet I.-Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu.

Nr projektu: RPMA.01.05.00-14-230/11

Okres realizacji projektu: od 2013-09-01 do 2014-06-30

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

Close Menu